Diyetisyenlik mesleğinin tanınmasını ve toplumda beslenme bilincinin gelişmesini amaçlayan Akademik Diyetisyenler Derneği’nin merkezi Ankara’da bulunuyor.

ADİD Akademik diyetisyenler derneği

1 • Akademik Diyetisyenler Derneği’nin amaçları neler?

 • Üyelerin deontolojik çerçevede ve birlik içinde çalışmasını sağlamak ve bunun için meslek eğitimi ve uygulaması ile ilgili standart oluşturmak ve organizasyonlar düzenlemek,
 • Üyelerimize mesleğimize ait konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmak,
 • Beslenme ve sağlık ile ilişkili ulusal ve/veya uluslararası tüm çevre, gıda ve sağlık politikaları ve stratejilerinin oluşumunda ve çalışmalarında yer almak,
 • Hastalıkların önlenmesi, hastalık semptomlarının hafifletilmesi ve hastalık sonrası önleyici tedbirler konusunda gerekli bilgi akışını topluma sağlamak, bununla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,
 • Bireysel ve toplu beslenmenin olduğu her alanda Beslenme ve Diyetetik biliminin etik, bilimsel ve doğru uygulamasını sağlayarak toplum sağlığını korumak ve bilinç kazandırmak,
 • Gelişen ve değişen bilimsel bilgilerle ilgili olarak üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Meslek yasası için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Beslenme bilimi ile ilgili olarak toplumdaki yanlış bilgilere karşı çalışmalar yapmak: Toplum sağlığını riske atan ve bilimsel geçerliliği olmayan bilgilerle toplumu yanlış yönlendiren kişilere karşı gerekli çalışmaları yapmak, Beslenme ve Diyetetik lisansı ve geçerliliği olmayan unvanlarla yanıltıcı ve hatta uzun vadede sağlık riski oluşturabilecek ilan ve reklamlara karşı çalışmalar yapmak, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış ve toplum sağlığını riske atan ürünlerin reklamına karşı çalışmalar yürütmek

2022 yılında kurulan Akademik Diyetisyenler Derneği’nin toplumun ve meslek üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla yayınlar ve eğitimler düzenlemek amaçlarıyla kurulduğu belirtiliyor.

hesaplama diyetisyen, beslenme uzmanı, doktor, sağlık profesyoneli

2 • Akademik Diyetisyenler Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Dernek tüzüğünün amaçlarında belirtilen her türlü organizasyon için planlama yapar ve yürütmek,
 • Dernek üyelerimizin avantajına ve onların faydalanabileceği diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde bulunur ve bu iş birliğinden dernek üyelerimizin yararlanmasına olanak sağlar,
 • Dernek üyelerimizin avantajına ve onların faydalanabileceği diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde bulunur ve bu iş birliğinden dernek üyelerimizin yararlanmasına olanak sağlar,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 • Dernek, diyetisyenlerin / diyetisyenlik mesleğini icra eden kişilerin özlük haklarını ve toplum sağlığını korumak ve bununla ilgili gelişme ve ilerleme yolunda gerekli tüm çalışmaları yürütmek, diyetisyenlerin özlük haklarını ihlal eden ya da ticari faaliyetlerini engelleyen/suiistimal eden kişi ve kurumlara karşı hukuki yollara başvurmak,
 • Diyetisyenlik mesleği ile ilgili etik kuralları oluşturmak, uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak,

Ayrıca değişen yasal düzenlemelerle ilgili üyeleri bilgilendirmeyi hedefleyen Akademik Diyetisyenler Derneği, ilişkin alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteriyor.

anne, bebek, mac, evden çalışma, mutfak, yemek, bebek mama, masa, hamur işi, meyve

3 • Akademik Diyetisyenler Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Akademik Diyetisyenler Derneği web sitesi üzerinden Akademik Diyetisyenler Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Akademik Diyetisyenler Derneği’ne üye olmak için Akademik Diyetisyenler Derneği üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

397 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir