travma, afet, travmatize, TSSB, hastalık ,

Travmatik yaşantılar

Travmatik yaşantılar; ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan, bireyin başa çıkma becerilerini zorlayan ve hayatın normal akışını sekteye uğratan olaylardır. Travmatik yaşantıya sebep olan olaylar kaynaklarına göre 2 gruba ayrılabilir: Savaş, tecavüz, işkence, zorunlu göç, kaza ve soykırım gibi insan kaynaklı olaylar Deprem, sel, yangın, hastalık ve kayıp gibi doğal Devamı…