Uyma davranışı: Benimseme, özdeşleşme ve itaat

Uyma davranışı; bireyin, düşünce ve davranışlarını diğer insanlara veya gruplara uyacak şekilde değiştirmesi ve düzenlemesidir. Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan uyma davranışı, diğerlerinin doğrudan veya dolaylı etkisiyle ortaya çıkar. Uyma davranışının 3 türü: Benimseme Benimseme; bireyin, bir grubun görüşlerinin gerçekten doğru olduğuna inanarak uyum sağlamasıdır. Benimseme yolluyla uyma davranışı gösteren Devamı…