güvenlik, barınma, emniyet, maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi, çocuk, çadır-min

Çocuklarda dişler kaç yaşında ve kaç kere değişir?

Dişlenme dönemleri yeni dişlerin çıktığı dönemlerdir. Bunlar süt dişlenme ve daimi dişlenme dönemleridir. Bu iki dönem arasında ağızda bir kısmı süt bir kısmı ise daimi olan dişlerin bulunduğu karma dişlenme dönemi vardır. 6 ay ile 6 yaş arası süt dişlenme dediğimiz dönemdir. 6 aydan 3 yaşına kadar çocukların ağzında toplamda 20 adet Devamı…