ofis içme suyu, 1 bardak su, çalışan kadın, iş yeri

Suyun kalitesini belirlemede önemli bir ölçüm: TDS

Suyun içinde mineral, tuz, iyon, organik ve inorganik maddeler bulunuyor. Suda çözünen bu bileşenlere katı madde deniyor. Bu maddelerin ölçümü TDS (total fissolved solids) şeklinde kısaltılıyor. TDS ölçümü genellikle ppm birimiyle ifade ediliyor. Bu değer içme suyunun kalitesini belirlemede su arıtma sistemlerinin etkinliğini kontrol etmede ve tarım sulamasının uygunluğunu değerlendirmede Devamı…