Momentum; diyetetik, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik hizmet sunarken Tababet ve Şuabatı San‘atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğe ve mesleki etik ilkelere bağlı kalmaya söz vermiştir.