Diyetisyenlerin gastroenteroloji alanında eğitim almalarını ve çalışmalarını destekleyen Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği’nin (GEDDER) merkezi İstanbul’da bulunuyor.

Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği

1 • Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği’nin amaçları neler?

Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği, Türkiye’deki Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olarak diyetisyen unvan ve yetkisine sahip diyetisyenleri gastroenteroloji diyetisyenliği alanında geliştirmek, gastrointestinal sistem hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi, bağırsak mikrobiyotası ve diyet örüntüsü etkileşimi, prebiyotikler, probiyotikler ve sağlık etkileşimi konularında güncel bilimsel kanıtlar ışığında ve etik kurallar çerçevesinde eğitim almalarını ve çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek misyonu ile kurulmuştur.

bağırsak, barsak, mikrobiyom, mikrobiyota, analiz, araştırma, çalışma, sindirim sistemi, gaz, boşaltım sistemi

2 • Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 1. Türkiye’de ve dünyada gastroenteroloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet ve uygulamalarını dikkate alarak gastroenteroloji diyetisyenliği alanında mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını, etik kuralları belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek, yayınlamak ve uygulamaları değerlendirmek,
 2. Sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesinde gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ile bu hastalıkların tedavisinde en önemli tedavi basamaklarından biri olan tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartlarını belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek,
 3. Sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartları yayınlayarak üyelerine, diyetisyenlere ve gastroenteroloji alanında çalışan diğer sağlık çalışanlarına duyurmak,
 4. Sindirim sistemi hastalıklarına sahip bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere gastroenteroloji diyetisyenliği alanında rehberlik etmek,
 5. Gastroenteroloji diyetisyenlerinin belirlenmiş mesleki uygulama standartlarında hizmet verebilmeleri, güncelleştirilmiş standartlara ulaşmaları için mezuniyet sonrası eğitim programları (sertifika, sürekli eğitim programları ve hizmet içi eğitim programları) düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, bu programların düzenlenmesinde yurt içi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 6. Gastroenteroloji alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve kişilerle gastroenteroloji diyetisyenliği kapsamında işbirliği yapmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar planlamak, araştırmalara destek vermek, projeler oluşturmak, araştırma sonuçlarını üyelerine ve yönetim kurulunun uygun bulduğu kurum, kuruluş ve kişilere duyurmak,
 7. Türkiye’de sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesinde gerekli yaşam tarzı değişiklikleri, tıbbi beslenme tedavisi, ilişkili komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi konularında sağlık çalışanlarına verilecek eğitim faaliyetlerine katılmak,
 8. Yazılı ve görsel medyada sindirim sistemi hastalıkları riski olan bireylerin güncel bilimsel verilere dayalı olarak sağlıklı beslenme ve gıda konularında doğru bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak, bilimsel verilere dayanmayan ve etik dışı olan hatalı bilgi ve uygulamalarla ilişkili olarak toplumu uyarmak,
 9. Sindirim sistemi hastalıklarına sahip kişilere ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenlemek, bu amaçla planlanan etkinliklere katılmak,
  Gastroenteroloji diyetisyenlerine istihdamın sağlanması için destek olmak, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlemek.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sitesi oluşturmak,
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 12. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek,
 13. Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 19. Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcamak,
 20. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
 21. Gastroenteroloji diyetisyenleri için bilimsel amaçlı kitap, dergi vb yayınlamak, bilimsel kurs, seminer, konferans, kongre vb. toplantılar düzenleyerek mesleki gelişimlerini desteklemek,
 22. Türkiye’de yaşayan ve sindirim sistemi hastalıklarına sahip olan bireylerin tıbbi beslenme tedavisi ve eğitimi alma hakkı ve fırsat eşitliği sağlamak,
 23. Tüzükte belirtilen konular dışında ulusal ve uluslararası kararlar veya gereksinimler doğrultusunda gerekli faaliyetleri yönetim kurulunun oy çokluğu kararı ile planlamak ve uygulamaktır.

araştırma, okuma, mac

3 • Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği web sitesi üzerinden Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği’ne üye olmak için Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği iletişim/üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

497 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir