Klinik diyetisyenlik, diyetisyenlerin katılabildiği bilim uzmanlığı ya da doktora programlarından biri olmasına karşın ülkemizde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan diyetisyenler, klinik diyetisyen unvanı kullanabiliyor.

diyetisyen, diyet uzmanı, beslenme uzmanı, danışman, terapist, doktor, hekim, tabip

Klinik diyetisyen; hastaların mevcut sağlık durumlarını izleyerek sorularını ve kaygılarını doğru şekilde ele alan, hastaların yaşam biçimlerini daha sağlıklı hâle getiren ve tıp endüstrisi hakkında iyi düzeyde bilgiye sahip olan1 sağlık profesyonelini ifade ediyor.

mutfak, yemek hazırlama, pişirme, sağlıklı beslenme, diyetisyen

Klinik diyetisyenler, hastalar için beslenme programları geliştirmek amacıyla genellikle hekim, klinik psikolog, fizyoterapist, ergoterapist, hemşire gibi sağlık profesyonelleriyle ve meslektaşlarıyla koordineli çalışıyor.

analiz, laboratuvar, sağlıkçı, diyetisyen, bal, şurup, gıda incelemesi

Klinik diyetisyenler için en çok gereksinim duyulan öğrenim düzeyi, yüksek lisans derecesine karşılık geliyor. ABD’de klinik diyetisyenlerin %53’ünün yüksek lisans, %40’ının lisans derecesine sahip olduğu1 belirtiliyor.

Besin intoleransı, gıda testi, laboratuvar, mikroskop, erkek diyetisyen

Klinik diyetisyenin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?
 1. Beslenme ve diyetetik polikliniğine başvuran hastalara beslenme programı hazırlayarak hastaları takip eder.
 2. Beslenme ve diyetetik polikliniğine doğrudan başvuru yapan hastaları ilgili hekime yönlendirir, konsültasyon ister veya ilgili hekim tarafından yönlendirilen hastaların diyet ve beslenmeye yönelik ihtiyaç ve şikâyetlerini değerlendirir.
 3. Süt çocukları ve küçük çocuklar için hazırlanan mama ve diyet yemeklerinin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması esaslarını saptayarak hemşirelere bilgi verir, besinlerin hazırlanmasını sağlar veya gerektiğinde kendisi hazırlar.
 4. Geriatri servisinde tedavi gören veya bakım alan hastalara uygun beslenme sunumunun yapılmasını sağlar ve hastaları takip eder.
 5. Yatan hastaların diyet ve beslenme ihtiyaçlarını belirleyerek planlama yapar. Hastaların iyileşme süreçlerine bağlı olarak gerektiğinde beslenme tedavilerinde değişiklik yapar.
 6. Beslenme tedavisi doğrultusunda yatan hastalara yiyecek – içecek servisinin yapılmasını denetler ve gerekli uyarılarda bulunur.
 7. Diyabetik hastalar ve enteral-parenteral beslenme tedavileri alan hastalara eğitim verir, verdiği eğitimleri ilgili formda kayıt altında tutar ve hasta dosyasında muhafaza eder.
 8. Özel diyet ihtiyacı olan hastaların ziyaretini gerçekleştirerek hastaların diyet ihtiyacı ve hastalığın özellikleri doğrultusunda hastanede uygulanacak özel diyet tedavisini planlayarak hastayı bilgilendirir. Hastalara bu doğrultuda beslenme eğitimi verir. Verdiği eğitimleri ilgili formda kayıt altında tutar.
 9. Yatan hastalar için hekim tarafından tanısı konulan hastalığın özelliğine göre beslenme tedavi yöntemi planlar. Yatan hastalar için belirlenen beslenme ve diyet tedavi planını yiyecek – içecek hizmetleri birimine iletir.
 10. Yatan hastaları 24 saatte bir vizit eder ve vizit notlarını hastanın dosyasında muhafaza eder.
 11. Yatan ve ayaktan hasta ile ilgili tıbbi değerlendirme ve ilgili tüm kayıtları hastanın dosyasında saklar.
 12. Hastanın mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterir.
 13. Yiyecek – içecek hizmetlerinden sorumlu personel ile işbirliği içinde çalışır.
 14. Çalışma alanı ile ilgili sorunlarla karşılaştığında konuyu baş diyetisyene raporlar.
 15. Mutfağın, yemekhanenin, kantinin, kafeteryanın (depolama alanları dahil) düzenli tutulmasını sağlar ve gerekli denetimi yapar.
 16. Kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarında gerektiğinde görev alır.
 17. Mutfak ve servis alanlarında yiyecek ve içeceklerin, çalışma planı doğrultusunda ve ilgili prosedürlere uygun şartlarda hazırlanmasını, saklanmasını ve sunulmasını denetler ve gerekli uyarılarda bulunur.
 18. Yiyecek – içecek hizmetleri temizlik ve hijyen talimatları doğrultusunda, ilgili alan için temizlik planlarının uygulanmasını denetler.
 19. Yiyecek – içecek hizmetlerinin sunumu ile ilgili hasta şikayetlerini değerlendirir ve hasta geri bildirimleriyle ilgilenen sorumlu ile işbirliği içinde çalışır. Gerektiğinde hastanın şikayeti ile ilgili hasta ya da hasta yakınıyla görüşerek çözüm üretilmesini sağlar.
 20. Sağlıklı ve güvenli yemek üretiminin yapılabilmesi için mutfak, yemekhane, kantin ve kafeteryada gerekli denetim ve kontrolü yapar.
 21. Yapılan iş süreçleri ile ilgili kayıt tutar.
Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ

Uzman Diyetisyen • Şenol YILDIZ

Konu hakkında geniş bilgi için uzman diyetisyeninizle görüşün. Keyifli ve sağlıklı günler diliyorum.

1zippia.com/clinical-dietitian-jobs
3.013 kez okundu

Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız

Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2014 yılında mezun olan Şenol Yıldız, lisansüstü eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayarak bilim uzmanı unvanı aldı. Mesleki yaşamına fitoterapi ve besin takviyeleri alanında öncü bir Amerikan şirketinde görev alarak başlayan Diyetisyen Şenol Yıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir