Motivasyon (güdülenme); hedefe yönelik davranışlarımızı başlatan, sürdüren ve durduran süreçler olarak tanımlanıyor.

kadın, kitap, yayın, kuram, teori, kaynak, literatür, bilgi, motivasyon, motive

Harekete geçmemizi sağlayan motivasyonu ortaya çıkaran faktörler kişiye, zamana ve ortama göre değiştiğinden motivasyonu tek başına açıklayan bir kuram bulunmuyor.

pirinç, rice, pilav, yemek, nohut

Kuramcılar motivasyonun kaynağı için genel olarak;

  • açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlara,
  • aidiyet, saygınlık, özerklik gibi sosyal faktörlere,
  • bilme, anlama, merak gibi bilişsel faktörlere
    vurgu yapıyor.

kadın, kitap, yayın, kuram, teori, kaynak, literatür, bilgi, motivasyon, motive

İçsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılan motivasyon kaynaklarımız; dürtüler, istekler, ihtiyaçlar, düşünceler, duygular, değerler ve zorunluluklar olabiliyor.

erkek spor, spor, sporcu, koşu, atlama, egzersiz, antrenman, hız, motivasyon, motive

İçsel motivasyonumuz, kişisel tatmin duygumuza ve ilgimize; dışsal motivasyonumuz ise diğer kişilere, baskıya veya zorunluluklara bağlı olarak ortaya çıkıyor.

İçsel motivasyon: Kendi isteğimizle güzel bir havada koşuya çıkmamız

Dışsal motivasyon: Hazırlandığımız bir yarış için koşuya çıkmamız

çalışma, çalışma motivasyonu, motivasyon, bilgisayar, teknoloji, çalışmak, çalışkan, proje, araştırma

İçsel motivasyonumuz daha etkili ve güçlü olsa da dışsal etkenlerden bağımsız değildir. Aslında motivasyonumuz genellikle iç ve dış faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkıyor.

çocuk, obez, obezite, diyet, masa, yemek

Zamana ve kişiye göre değişen motivasyonun dinamik bir süreç olduğu ve hepimiz için geçerli bir motivasyon kaynağının olmadığı unutulmamalıdır.

503 kez okundu

Psikolog Cenk UMUR

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olan Psikolog Cenk Umur, lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir. 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir