Beslenme ve Diyetetik mezunlarını pediatri diyetisyenliği alanında geliştirmeyi, sağlıklı çocuklara, gebe ve emziren kadınlara beslenme eğitimi vermeyi, hasta çocuklara hastalıklarıyla ilgili tıbbi beslenme tedavileri düzenlemeyi hedefleyen Pediatri Diyetisyenliği Derneği (PEDİDER), güncel bilimsel bilgiler ışığında ve etik kodlar çerçevesinde diyetisyenleri pediatri alanında desteklemeyi ilke ediniyor. 2018 yılında kurulan derneği merkezi Ankara’da bulunuyor.

Pediatri Diyetisyenliği Derneği

1 • Pediatri Diyetisyenliği Derneği’nin amaçları neler?

Pediatri Diyetisyenliği Derneği pediatri alanında diyetisyenleri geliştirmek, sağlıklı çocuklara, gebe ve emziren kadınlara beslenme eğitimi ile hasta çocuklara hastalık ve tıbbi beslenme tedavisi hakkında eğitim veren diyetisyenleri güncel bilimsel bilgiler ışığında ve etik kurallar çerçevesinde, alana özgü olarak desteklemek, mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, pediatri diyetisyenliği araştırmalarını teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmeyi amaçlıyor.

kaşık, highchairs, bebek mama sandalyesi, yemek yiyen çocuk,

2 • Pediatri Diyetisyenliği Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 1. Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler ile Türkiye’de pediatri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet ve uygulamalarını dikkate alarak pediatri diyetisyenliği alanında mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını, etik kuralları belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek, yayınlamak ve uygulamaları değerlendirmek,
 2. Pediatri diyetisyenliği alanına giren tüm hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi ile 0-18 yaş gurubu çocuk ve adölesanlara, gebe ve emziren kadınlara yönelik sağlıklı beslenme uygulama aşamalarını ve standartlarını belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek,
 3. Pediatri diyetisyenliği alanına giren tüm hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamaları ile 0-18 yaş gurubu çocuk ve adölesanlara, gebe ve emziren kadınlara yönelik sağlıklı beslenme uygulama standartları yayınlayarak üyelerine, diyetisyenlere ve pediatri alanında çalışan diğer sağlık çalışanlarına duyurmak,
 4. Pediatri alanında hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere pediatri diyetisyenliği alanında rehberlik etmek,
 5. Pediatri diyetisyenliği alanına giren tüm hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi ile 0-18 yaş gurubu çocuk ve adölesanlara, gebe ve emziren kadınlara yönelik sağlıklı beslenme uygulamalarını yaygınlaştırmak için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları (sertifika, sürekli eğitim programları ve hizmet içi eğitim programları, kurs, seminer, konferans, panel gibi) düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, bu programların düzenlenmesinde yurt içi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 6. Pediatri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar planlamak, araştırmalara destek vermek, projeler oluşturmak, araştırma sonuçlarını üyelerine ve yönetim kurulunun uygun bulduğu kurum, kuruluş ve kişilere duyurmak,
 7. Yazılı ve görsel medyada pediatri diyetisyenliği alanına giren tüm hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi ile 0-18 yaş gurubu çocuk ve adölesanların, gebe ve emziren kadınların güncel bilimsel verilere dayalı olarak sağlıklı beslenme ve besin konularında doğru bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak, bilimsel verilere dayanmayan ve etik dışı olan hatalı bilgi ve uygulamalarla ilişkili olarak toplumu uyarmak,
 8. Pediatri diyetisyeni sıfatı ile çalışacak diyetisyenlere istihdamın sağlanması için destek olmak, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlemek.
 9. Pediatri diyetisyenliğinin yaygınlaştırılması için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sitesi oluşturmak,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 12. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 21. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
 22. Tüzükte belirtilen konular dışında ulusal ve uluslararası kararlar veya gereksinimler doğrultusunda gerekli faaliyetleri yönetim kurulunun oy çokluğu kararı ile planlamak ve uygulamayı amaçlıyor.

anne, çocuk, kız, mutfak, yemek, yumurta, çocuk beslenmesi

3 • Pediatri Diyetisyenliği Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Pediatri Diyetisyenliği Derneği web sitesi üzerinden Pediatri Diyetisyenliği Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Pediatri Diyetisyenliği Derneği’ne üye olmak için Pediatri Diyetisyenliği Derneği üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

474 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir