Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2013 yılında mezun olan Cenk Umur, doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde devam etmektedir.

cenk umur, psikolog, psikolog cenk umur, psikolog eskişehir,

Uzman Psikolog · Cenk Umur

Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalara ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılıkları, çocuk ihmali ve istismarı, intiharı önleme, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklara yönelik çalışmalar yapmıştır. Psikolog Cenk Umur, lisansüstü eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde şişmanlık ve erkeklik konulu tez çalışmasıyla tamamlayarak bilim uzmanı ünvanı almıştır.

Psikolog Cenk Umur’un çalışma alanları

Bireysel görüşme
 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Sosyal fobi
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • Anksiyete bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Sigara bağımlılığı
 • Davranışsal bağımlılıklar (internet, teknoloji ve kumar)
 • Problem yönetimi
 • İletişim sorunları
 • Öfke yönetimi
 • Obezite ve yeme davranışı
 • Sınav kaygısı
Eğitim hizmetleri
 • Yeme davranışı değişikliği
 • Stres ve öfke yönetimi
 • Davranışsal bağımlılıklarla mücadele
 • Sigara kullanımı ve zararları
 • Diyete uyum sağlamanın yolları
 • İletişim
 • Kadına yönelik şiddet ile mücadele
 • Alkol kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri

Eğitim aldığı üniversiteler

 • Doktora: Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji · 2023-Devam ediyor
 • Yüksek lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji · 2020-2023
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji · 2009-2013

Çalıştığı kurumlar

 • Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü · Psikolog
 • Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi · Psikolog

Uzmanın bilimsel ve kültürel çalışmaları

Bilimsel yayınları

 • Umur, C. (2023). Obeziteli Erkeklerin Beden Algıları ve Zayıflama Deneyimleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Umur, C. (2023). Depremin Travmatik Etkilerini Anlamak. HASUDER Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni, 2023, 6, 101-107.
 • Umur, C. (2022). Profesyonelleşme ve Proleterleşme Tartışmaları Kapsamında Hekimlik Mesleği. Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, 1410-1421.

Sanatsal faaliyetleri

 • U Dönüşü Çevresel Sanat Çalışmaları Sergisi (2013). Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi.

Aldığı kurs ve eğitimler

 • Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction · UMUDER · Litvanya · 2022
 • Sorun Yönetimi ve Fazlası (PM+) · Dünya Sağlık Örgütü · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2020
 • Understanding Obesitiy · The University of Edinburgh · 2020
 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi · 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi · 2019
 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Adaptif Emosyon Regülasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri · 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi · 2019
 • Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı 2. Aşama Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı 1. Aşama Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Psikodiyet Eğitimi · İstinye Üniversitesi · 2019
 • Stres ve Kaygını Nasıl Yönetirsin? · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Engelli Çocuklarımızın Hayata Bakış Açısı · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Çocuk İstismarı · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2018
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi · Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Derneği · 2018
 • Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2018
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2017
 • Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2016
 • 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2015
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Sağlık Çalışanları Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2015

Aldığı diğer eğitimler

 • Algı ve Suç Psikolojisi Sosyal Psikoloji Üzerinde Madde Bağımlılığı ve Sigara Bağımlılığının Çocuk Gelişimine Etkileri · 2018
 • Aldatmaların Psikolojik Kökeni · 2018
 • İlk Yardım ve Kazalar  · 2015
 • İş Disiplini ve Zaman Yönetimi · 2015
 • Etik ve Hasta Hakları · 2015
 • Uluslararası Sağlık Kuruluşları · 2015
 • Halkla İlişkiler · 2015
 • İnsan Hakları · 2015
 • İletişim · 2015
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği · 2015
 • Çatışma Yönetimi · 2015
 • Mobing · 2015
 • Ekip Çalışması · 2015

Üye olduğu kuruluşlar

 • Türk Psikologlar Derneği · Travma Birimi · Proje Birimi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği · Üye

Eskişehir Psikolog Cenk Umur’un iletişim bilgileri