Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir.

Psikolog • Cenk UMUR

2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalar ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılıkları, çocuk ihmali ve istismarı, intiharı önleme, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklara yönelik çalışmalar yapmıştır. 2018 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eskişehir Psikolog Cenk Umur’un Çalışma Alanları

Psikolojik Danışmanlık
 • Bireysel
 • Obezite olguları
 • Yeme bozuklukları
 • Ergen
 • Sigara Bağımlılığı
 • Madde Bağımlılığı
 • Davranışsal Bağımlılıklar (İnternet, Teknoloji ve Kumar)
Eğitim Hizmetleri
 • Yeme Davranışı Değişikliği
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele
 • Sigara Kullanımı ve Zararları
 • Diyete Uyum Sağlamanın Yolları
 • İletişim
 • Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele
 • Alkol Kullanımının Sürücüler Üzerindeki Etkileri

Eğitim Aldığı Üniversiteler

 • Yüksek lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Devam etmektedir)
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji · 2009-2013

Çalıştığı Kurumlar

 • Sağlıklı Hayat Merkezi · Psikolog
 • Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü · Psikolog
 • Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi · Psikolog

Aldığı Kurs ve Eğitimler

 • Sorun Yönetimi ve Fazlası (PM+) · Dünya Sağlık Örgütü · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2020
 • Understanding Obesitiy · The University of Edinburgh · 2020
 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi · 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi · 2019
 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Adaptif Emosyon Regülasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri · 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi · 2019
 • Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı 2. Aşama Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı 1. Aşama Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2019
 • Psikodiyet Eğitimi · İstinye Üniversitesi · 2019
 • Stres ve Kaygını Nasıl Yönetirsin? · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Engelli Çocuklarımızın Hayata Bakış Açısı · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Çocuk İstismarı · Eskişehir Psikoloji Zirvesi · 2018
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2018
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi · Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Derneği · 2018
 • Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2018
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2017
 • Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2016
 • 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2015
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Sağlık Çalışanları Eğitici Eğitimi · T.C. Sağlık Bakanlığı · 2015

Aldığı Diğer Eğitimler

 • Algı ve Suç Psikolojisi Sosyal Psikoloji Üzerinde Madde Bağımlılığı ve Sigara Bağımlılığının Çocuk Gelişimine
  Etkileri · 2018
 • Aldatmaların Psikolojik Kökeni · 2018
 • İlk Yardım ve Kazalar  · 2015
 • İş Disiplini ve Zaman Yönetimi · 2015
 • Etik ve Hasta Hakları · 2015
 • Uluslararası Sağlık Kuruluşları · 2015
 • Halkla İlişkiler · 2015
 • İnsan Hakları · 2015
 • İletişim · 2015
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği · 2015
 • Çatışma Yönetimi · 2015
 • Mobing · 2015
 • Ekip Çalışması · 2015

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Türk Psikologlar Derneği · Travma Birimi · Proje Birimi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği · Üye

Eskişehir Psikolog Cenk Umur’un İletişim Bilgileri