Varoluşçu psikoterapi Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard ve Martin Heidegger gibi düşünürlerin katkı sağladığı varoluşçu felsefe akımından besleniyor. Varoluşçuluğun terapilere uygulanması ise Otto Rank ile başlıyor.

kütüphane, kitap, oku, dinlen, çalış, ders, kitaplık, zeka

İnsanı bir bütün olarak ele alan varoluşçu psikoterapi tüm insanların;

  • ölüm,
  • özgürlük ve sorumluluk,
  • varoluşsal yalıtım,
  • anlamsızlık gibi temel olgularla etkileşime geçtiklerinde içsel bir çatışma yaşadıklarını varsayıyor. Bu dört temel olgu dünyada olmanın bir koşulu olarak tüm insanları etkiliyor.

adam,yalnız,bank, varoluşçu, psikoterapi, varoluşçuluk, varoluşçu psikoterapi

Yukarıdaki olgulardan biriyle yüzleşmek insana varoluşsal kaygı denen duyguyu hissettiriyor. Varoluşçu psikoterapistler bu kaygının fiziksel, psikolojik, sosyal ve ruhsal farkındalığı azalttığı için uzun vadede önemli sorunlara yol açabileceğini düşünüyor.

obsesyon, ızdırap, dert, kaygı, sıkıntı, OKB, adam, erkek, üzülmek, varoluşçu, psikoterapi, varoluşçuluk, varoluşçu psikoterapi

Varoluşsal kaygımızı ve  iç çatışmalarımızı sonucunda aldığımız kararlar, nihayetinde bizim mevcut ve gelecekteki koşullarımızı belirliyor. Bu nedenle varoluşsal terapi sahip olduğumuz sınırlar ve ölümlülük ile fırsatlar ve seçenekler arasında bir denge aramamıza yardımcı olmayı amaçlıyor.

içme suyu, terapi, psikoterapi, psikolog, çocuk, çocuk psikoloğu, su, masa, varoluşçu, psikoterapi, varoluşçuluk, varoluşçu psikoterapi

Yas ve kayıp yaşantısınız varsa, ölümle yüzleşmişseniz, önemli yaşamsal kararlar verdiğiniz bir dönemdeyseniz varoluşçu psikoterapi desteği alabilirsiniz.

282 kez okundu

Uzman Psikolog Cenk Umur

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Psikolog Cenk Umur, doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde devam etmektedir. 2014 yılından itibaren Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir