Momentum Sağlık yazar/içerik üretici sözleşmesidir.

Taraflar

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşme, Momentum Sağlık (bundan sonra momentumsaglik.com olarak anılacaktır) bünyesinde yayıncılık faaliyetlerini sürdüren momentumsaglik.com sitesi ile momentumsaglik.com’a belli şartlar kapsamında yazılar yazacak olan kullanıcı (bundan sonra “Yazar”) arasında aşağıdaki şart ve hükümler çerçevesinde akdedilmiştir. Momentumsaglik.com ve Yazar beraberce “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu sözleşme Yazar’ın kendi uzmanlık alanı ile ilgili momentumsaglik.com’da yayınlanmak üzere belli aralıklarla aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yazılar yazmasını kapsamaktadır.

1 · Tarafların hakları ve yükümlülükleri

 1. Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında momentumsaglik.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
 2. Yazar, momentumsaglik.com’a üye olarak ve/veya yazar olmak üzere başvuru yaparak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar, momentumsaglik.com’dan hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.
 3. Yazar’ın momentumsaglik.com’da yayımlanması için gönderdiği içerikler, momentumsaglik.com’da yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım ve telif hakları momentumsaglik.com’a ait olacaktır. Yazar, yayımlanan içeriğinin (makale, haber, video, yazı dizisi, infografik, inceleme, değerlendirme vs.) yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının kesinlikle mümkün olmayacağını kabul eder.
 4. Yazar, momentumsaglik.com için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak momentumsaglik.com’a devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın momentumsaglik.com’da yayınlanan hiçbir içerikte hak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
 5. Yazar, momentumsaglik.com için ürettiği içeriğin özgün ve herhangi bir kişi/kurumdan kopyalanmamış, önceden herhangi bir yerde yayımlamamış olduğunu taahhüt eder.
 6. Yazar, momentumsaglik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine, Kişisel Verilerin Koruma Kanunu’na momentumsaglik.com yayın politikasına, telif ve rekabet yasalarına riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve/veya cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar’ın kendisini bağlayacaktır. momentumsaglik.com böyle bir durum yaşanması durumunda ilgili süreçte adli mercilere başvurma hakkını saklı tutar.
 7. Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, momentumsaglik.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı kabul ve beyan eder.
 8. Yazar, yazılarını momentumsaglik.com için kaleme almış ve daha önce farklı bir mecrada yayınlamamış olduğunu, başka bir mecradan kopyalanmadığını, kabul beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Yazar’ın kullanıcı hesabı kapatılır ve yazarlığı süresiz olarak askıya alınır.
 9. Yazar, momentumsaglik.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu momentumsaglik.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
 10. Yazar, işbu sözleşme kapsamında yazdığı yazılar hakkında kendisinin veya momentumsaglik.com’un sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Momentum Sağlık’a vermektedir.

2 · Yasal yükümlülükler

 1. Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (örneğin admin panelini) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri momentumsaglik.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
  1. TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.
  2. Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
  3. Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
  4. Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.
 2. Yazar, yazılarında, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta, görsel, infografik, video, ses dosyası, makale, bülten, duyuru (içerik) ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Momentum Sağlık‘ın değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 3. Yazar, momentumsaglik.com’un Gizlilik politikası başlığı altında yer alan Gizlilik Sözleşmesi, Çerez Politikası, Yazar Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’na uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 4. Yazar, işbu sözleşmeye, aykırı bir davranışı nedeniyle, momentumsaglik.com ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Momentum Sağlık‘a talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü maddi-manevi kısaca yükümlülükleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3 · Sözleşmenin feshi

 1. Momentum Sağlık İşbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir ve/veya iptal edebilir. Değiştirilen, eklenen, çıkarılan, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.
 2. İşbu sözleşme karşılıklı veya Momentum Sağlık tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi Yazar, Momentum Sağlık‘ta yayına girmiş hiçbir içeriğinin momentumsaglik.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca momentumsaglik.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.
 3. İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; Momentum Sağlık‘ın , Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi ve/veya yazar olarak faaliyete devam etmemesi, Momentum Sağlık üyeliği esnasında ya da momentumsaglik.com‘da yazar olarak yer aldığı süre içinde paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Momentum Sağlık‘ın hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4 · Tarafların sorumluluğu

 1. Momentum Sağlık köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü paylaşımdan Momentum Sağlık, Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Yapılan yazı paylaşımları, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ‘içerik sağlayıcısının sorumluluğu’ başlıklı 4. Maddesinin 2. Fıkrasına göre: “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.” Buna göre köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk , yazarlara aittir Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.
 2. Yazarın işbu maddenin herhangi bir şartı veya koşulunu kabul etmek istememesi halinde momentumsaglik.com sitesini kullanamayacaktır ve yazar olarak üye olmayacağını momentumsaglik@gmail.com adresine beyan eder. Bu durumda Momentum Sağlık, söz konusu Yazar’ın beyanını değerlendirmekte, Yazar’ın üyeliğini iptal etmekte ve Yazar’ın artık Momentum Sağlık yazı yayınlamayacağını kabul etmekle yükümlüdür. Ancak Momentum Sağlık, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Momentum Sağlık bağlı kurumsal bir kullanıcının hesabına aktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder. Yazarlığın Sonlandırılması neticesinde:
  1. Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
  2. Yazarın ismi momentumsaglik.com “Yazarlar”dan silinecektir. Ancak yazarın eklediği yazılar momentumsaglik.com içeriklerinde bulunmaya devam edecektir. Dolayısı ile yazarın ismi momentumsaglik.com da ve Google aramalarında görüntülenebilecektir.
  3. Yazara ait yazılar ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
  4. Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları Momentum Sağlık‘ın kurumsal bir yazar hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi de kalıcı olarak silinir.

5 · Gizlilik ve meslek sırları

 1. Yazar, momentumsaglik.com’u kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından momentumsaglik.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Momentum Sağlık‘ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 2. Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb. iletişim kanallarının Momentum Sağlık tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

Son bulma

Bu anlaşma Momentum Sağlık tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ve yazar sıfatıyla içerik yayınlama ya da yayınlatma ayrıcalığı ortadan kalkar.

kendini gerçekleştirme, maslow, hiyerarşi, ihtiyaçlar, yazar, kadın, bilgisayar, yazmak, araştırmak-min