aile, destek, deniz, günbatımı, huzur, ergen,ergenlik, sosyal destek

X, Y, Z: Siz hangi kuşaktasınız?

Kuşaklarla ilgili ilk kuramın Sosyolog Karl Mannheim tarafından 1928 yılında ortaya atıldığı düşünülüyor. Ancak günümüzdeki kuşak sınıflandırmaları İnglehart, Strauss ve Howe’un yazılarıyla şekillenmeye başlıyor.¹ Kuşak kuramlarına göre toplumsal olaylar ve değişmeler bireylerin tutum, düşünce ve davranışlarını etkilediğinden aynı dönemde doğan ve gelişen bireyler özellikleri bakımından benzerlik gösterirler. Kuramcılar arasında kuşakların Devamı…