maslow, ihtiyaç, hiyerarşi, piramit, çocuk, kız, erkek, oğlan, kültür, ırk, fark-min

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

Abraham Maslow tarafından 1943 yılında ortaya atılan ihtiyaçlar hiyerarşisi, insan davranışlarına yön veren güdülerden oluşur. Motivasyon ve ilerlemenin kaynağı olan bu güdüler 5 ana grupta toplanır. Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisini piramit şeklinde tasarlamasa da hiyerarşinin daha iyi anlaşılmasını sağladığı için piramit popüler hale gelmiştir. Sırayla karşılanması gereken ihtiyaçlardan biri giderildiği anda Devamı…