carbon footprint, karbon ayak izi, çevre, doğa, yeşil, dönüşüm

Karbon ayak izi

İnsanların çevrelerine ve doğaya verdikleri zarar, karbon ayak izi olarak tanımlanıyor. Çeşitli ölçümler yapılarak belirlenen bu zarar, bireyler arasında değişiklik gösteriyor. Karbon ayak izi, doğrudan (birincil ayak izi) ve dolaylı (ikincil ayak izi) olmak üzere ikiye1 ayrılıyor: Doğrudan ayak izi: Fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan CO2 emisyonlarının ölçüsünü ifade ediyor. Devamı…