bisiklet, spor, terleme, kardiyo, hareket, motivasyon, motive olmak, aerobik, erkek spor, hedef, hız

Motivasyon nedir?

Motivasyon (güdülenme); hedefe yönelik davranışlarımızı başlatan, sürdüren ve durduran süreçler olarak tanımlanıyor. Harekete geçmemizi sağlayan motivasyonu ortaya çıkaran faktörler kişiye, zamana ve ortama göre değiştiğinden motivasyonu tek başına açıklayan bir kuram bulunmuyor. Kuramcılar motivasyonun kaynağı için genel olarak; açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlara, aidiyet, saygınlık, özerklik gibi sosyal faktörlere, Devamı…