akciğer, ciğerler, ak ciğer, sigara, duman, kovid19, koronavirüs

KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zararlı partiküllere ve gazlara maruziyet sonucu hava yollarında ve alveollerde gelişen anomalilere bağlı solunumsal semptomlar ve hava akımı kısıtlanması ile meydana geliyor. Sık görülen, önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olan KOAH’ta en yaygın görülen risk faktörünün sigara dumanı olduğu belirtiliyor. KOAH hastalarının %25’i kalp Devamı…

akciğer, nefes, soluk, solunum, ak ciğer, akciğer grafisi

KOAH’ta solunum rehabilitasyonu

Havayollarında tıkanmaya neden olan KOAH, solunumla akciğere alınan havanın kolay şekilde dışarı verilememesi şeklinde açıklanan bir akciğer hastalığıdır. KOAH’ın en büyük sebebi başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanılmasıdır. Diğer etmenler şöyle sıralanır; Kirli hava koşulları İş yerlerindeki toz ve kimyasallar Kapalı ortamlarda odun, tezek gibi organik yakıtlarla ısınma sonucu Devamı…

Translate »