travma, travma belirtileri, travmatik, heykel, künt, yüz, göz kapalı, beyaz, eski

Travmalara nasıl tepki veriyoruz?

Hayatımızın doğal akışını beklenmedik şekilde bozan travmatik yaşantılar yoğun stres yaratıyor. Bu yoğun stresle birlikte ortaya çıkan tepkiler 4 başlık altında ele alınıyor. 1 • Bilişsel ve duygusal olumsuzluk Travmatik yaşantıya maruz kaldığımızda bilişlerimizde ve duygudurumumuzda olumsuz değişiklikler meydana geliyor: Travmatik olayın tamamını hatırlamakta zorlanmamız Kendimiz, diğerleri ve dünyaya yönelik Devamı…

travma, afet, travmatize, TSSB, hastalık ,

Travmatik yaşantılar

Travmatik yaşantılar; ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan, bireyin başa çıkma becerilerini zorlayan ve hayatın normal akışını sekteye uğratan olaylardır. Travmatik yaşantıya sebep olan olaylar kaynaklarına göre 2 gruba ayrılabilir: Savaş, tecavüz, işkence, zorunlu göç, kaza ve soykırım gibi insan kaynaklı olaylar Deprem, sel, yangın, hastalık ve kayıp gibi doğal Devamı…

Translate »