Klinik psikolog, üniversitelerin dört yıllık psikoloji lisans programının ardından klinik psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan kişilere verilen unvandır.

akademi, kütüphane, okul, üniversite, güzel sanatlar, heykel, kitap, tarihi bina

Klinik psikologların görevleri Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik‘te tanımlanıyor. Klinik psikologlar:

 • Uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini veriyor.
 • Gözlem ve görüşme teknikleri kullanıyor. Eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testleri ve ilgi, tutum, uyum envanterleri gibi araçları uyguluyor ve yorumluyor.
 • Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapıyor.
 • Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler veriyor.
 • Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılıyor.
 • Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapıyor.

psikiatrist, psikiyatrist, psikoterapist, psikolojik görüşme

Klinik psikologlar hastalık olarak tanımlanmayan;

 • İhmal ve terk
 • Kötü muamele
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • Eğitim ve okuma yazma ile
 • İş ve işsizlik
 • Sosyal çevre
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olayları
 • Primer destek grupları
 • Psikososyal durumlar
 • Cinsel eğilim, davranış ve uyum
 • Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler
 • Yaşam-yönetim güçlüğü

ile ilgili problemlerde psikolojik destek sağlamak için psikoterapi uyguluyor.

Dik oturma, çalışma, kahve, kahve molası, laptop, telefon, masa başı

Klinik psikologlar hastane, belediye ve üniversite gibi kurumlarında, özel danışmanlık merkezlerinde ve eğitim kurumlarında çalışabildikleri gibi kendilerine ait danışmanlık merkezlerinde de görev alabiliyor.

akademi, mezuniyet, diploma, okul, sınav

Psikolojik destek aldığınız uzmanın diplomasını ve aldığı eğitimleri sorgulama hakkınız olduğunu hatırlatıyorum. Sağlıklı günler.

74 kez okundu

Uzman Psikolog Cenk Umur

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Cenk Umur, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Psikolog Cenk Umur, doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde devam ediyor.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir